O projektu

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Žirov je nadaljevanje gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Poljanske doline. 15-letna tradicija raziskovanja na naši šoli, tj. sistematičnega USTVARJANJA, PRIDOBIVANJA, POGLABLJANJA in RAZŠIRJANJA znanja ter PRENOS dosežkov znanosti v družbeno prakso je zagotovo posledica zagnanih in radovednih učencev ter mentorjev, ki bdijo nad delom raziskovalcev in jih pri tem spodbujajo.

Delo temelji na USTVARJALNOSTI, uporablja ZNANSTVENE METODE, rezultati dela pa vsebujejo prvine IZVIRNOSTI in NOVOSTI. Vedno bolj stremimo k povezavi raziskovalnih tem in aktualnih družbenih razmer, spodbujamo tudi lokalno naravnanost.

Projekt podpira občina Žiri.