Znotraj dveh različnih gibanj poteka vzajemna raziskovalna dejavnost. Le-ta posega na vsa področja človeškega zanimanja; lahko gre specifične naravoslovne (matematika, kemija, fizika …) oz. družboslovne (zgodovina, slovenščina, sociologija …) vede; gre pa tudi za interdisciplinarne vede, ko se teme med seboj prekrivajo/povezujejo. S tem želimo na naši šoli pri učencih podkrepiti tista področja oz. posamezne teme znotraj le-teh, ki jih res zanimajo, in jih z državne strani utečena tekmovanja ne pokrivajo.
Tekmovanje poteka na več ravneh – na šolskem gre za predstavitev izdelanih raziskovalnih nalog na šoli, regijska predstavitev je v Naklem, državna pa je običajno v Murski Soboti. Projekt finančno podpira Občina Žiri.
Vse izdelane naloge preteklih let so objavljene na šolski spletni strani, pod zavihkom Mladi raziskovalci za razvoj Žirov (projekti).

 

ROKOVNIK MLADIH RAZISKOVALCEV 2023/2024


19. januar 2024 – Informativna (neobvezujoča) prijava raziskovalnih nalog na
regijsko srečanje mladih raziskovalcev – Z NAŠE ŠOLE SMO PRIJAVILI 10 RAZISKOVALNIH NALOG
Od 1. marca do 14. marca 2024 – Prijava in oddaja raziskovalnih nalog v sistem ZOTKIS
21.-28. marec – Šolska predstavitev raziskovalnih nalog
28. marec 2024 – Regijsko srečanje mladih raziskovalcev na BC Naklo
10. april 2024 – Prijava in oddaja raziskovalnih nalog na državno srečanje (prijavi BC Naklo)
10. maj 2024 – Zaključek prvega kroga državnega srečanja in objava raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog.
20. maj 2024 – Drugi krog državnega srečanja – predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog. (Murska Sobota)