TEKMOVANJE MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŽIROV IN MLADI RAZISKOVALCI SLOVENIJE

Znotraj dveh različnih gibanj poteka vzajemna raziskovalna dejavnost. Le-ta posega na vsa področja človeškega zanimanja; lahko gre specifične naravoslovne (matematika, kemija, fizika …) oz. družboslovne (zgodovina, slovenščina, sociologija …) vede; gre pa tudi za interdisciplinarne vede, ko se teme med seboj prekrivajo/povezujejo. S tem želimo na naši šoli pri učencih podkrepiti tista področja oz. posamezne teme znotraj le-teh, ki jih res zanimajo, in jih z državne strani utečena tekmovanja ne pokrivajo.
Tekmovanje poteka na več ravneh – na šolskem gre za predstavitev izdelanih raziskovalnih nalog na šoli, regijska predstavitev je v Naklem, državna pa je običajno v Murski Soboti. Projekt finančno podpira Občina Žiri.
Vse izdelane naloge preteklih let so objavljene na šolski spletni strani, pod zavihkom Mladi raziskovalci za razvoj Žirov (projekti).

 

ROKOVNIK MLADIH RAZISKOVALCEV 2023/2024


19. januar 2024 – Informativna (neobvezujoča) prijava raziskovalnih nalog na
regijsko srečanje mladih raziskovalcev – Z NAŠE ŠOLE SMO PRIJAVILI 10 RAZISKOVALNIH NALOG
Od 1. marca do 14. marca 2024 – Prijava in oddaja raziskovalnih nalog v sistem ZOTKIS
21.-28. marec – Šolska predstavitev raziskovalnih nalog
28. marec 2024 – Regijsko srečanje mladih raziskovalcev na BC Naklo
10. april 2024 – Prijava in oddaja raziskovalnih nalog na državno srečanje (prijavi BC Naklo)
10. maj 2024 – Zaključek prvega kroga državnega srečanja in objava raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog.
20. maj 2024 – Drugi krog državnega srečanja – predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog. (Murska Sobota)

ZAKLJUČENO TEKMOVANJE 2022/23

V letošnjem šolskem letu smo izdelali 13 raziskovalnih nalog; 12 se jih je udeležilo regijskega srečanja v Naklem, 8 se jih je uvrstilo na državno tekmovanje – 1. krog, dve od teh pa v 2. krog – na srečanje v Mursko Soboto. Posebna pohvala gre petošolcem za nalogo Vendar peti on ne jenja, ki so se že zelo zgodaj srečali in ne ustrašili obsežnega raziskovalnega dela.

Raziskovalci Neja Peternel, Neža Bogataj, Nejc Novak, Sara Eniko in Anja Reven so si za raziskovalni nalogi Od vajenca do dijaka in Ne mi spojlat prislužili srebrna priznanja.

Izdelane raziskovalne naloge v letošnjem šolskem letu:

Vendar peti on ne jenja; avtorji Iza Mlinar, Ula Novak, Drejc Pečelin, Tian Bizjak, Lovro Mlinar, metorica Marija Treven

Ali ima draginja že zadnjo besedo; avtorica Lara Mole, mentorica Petra Novak

Prva lastovka še ne prinese pomladi; avtorici Kristina Cankar in Nana Zupančič, mentorica Mojca Miklavčič

Po prejemu Sv. Duha; avtorice Tara Krvina, Neža Poljanšek in Lucija Petrovčič, mentorici Petra Novak in Sabina Kramer

Vidki in naše srajčice; avtorice Nela Pečelin, Lana Vrhovec in Mija Novak, mentorica Petra Novak

Orhideja, Dalija, Iva ali Maja? avtorica Lucija Peternel, mentorica Vlasta Pečelin

Najljubši meni; avtorice Manca Demšar, Kaja Kosmač in Anja Razingar, mentorica Tina Martinčič

Prekinitev nosečnosti; avtorica Zoja Zupančič, mentorica Julijana Gantar

Žirovski gojzar; avtorji Neja Peternel, Neža Bogataj in Nejc Novak, mentorica Petra Novak

Ne mi spojlat; avtorici Anja Reven in Sara Eniko, mentorica Lucija Krznar

Pravilno prati, ne stran metati, okolje varovati; avtorice Izadora Kopač, Ema Jesenko in Lana Eniko, mentorica Lilijana Justin

Od vajenca do dijaka; avtorji Neja Peternel, Neža Bogataj in Nejc Novak, mentorja Petra Novak in Rok Klemenčič

Invazivne tujerodne vrste pri nas; avtorja Gaber Baldasin in Timotej Ian Poljak, mentor Andrej Mivšek

 

 

REZULTATI REGIJSKEGA TEKMOVANJA

Vsi učenci so na regijskem tekmovanju naloge suvereno zagovarjali in predstavili svoje večmesečno delo. Kar devet nalog se je uvrstilo v prvi krog državnega srečanja, s tem so si avtorji pridobili bronasta priznanja. To so naloge: Tatu (Zoja Zupančič), Bogkov kot in njegove sodobne različice (Nejc Novak), Koliko listov ima bodika? (Mija Novak), Vokalna tehnika in mladostniki (Sara Pišljar, Sara Kosmač, Glorija Mlinar), Se pridelava domačega mesa splača? (Anej Treven, Anže Jelovčan), Didaskalije v Škofjeloškem pasijonu (Alja Deronja, Ana Mali), Določanje težnega pospeška (Anže Kopač, Tomo Trček), Moj kraj na razglednicah (Nina Bogataj, Hana Jereb), Moč eteričnih olj (Maruška Demšar, Blažka Mlinar).

Rezultati prvega kroga bodo znani 5. maja. Vse raziskovalne naloge pa si lahko pogledate pod zavihkom “Izdelane naloge“.

Raziskovalne naloge v šolskem letu 2021/22

V šolskem letu 2021/2022 so učenci na naši šoli izdelali kar 14 raziskovalnih nalog z različnih tematskih področij. Povezava do njih je tukaj.

Uspešno so jih predstavili tudi na regijskem srečanju Mladih raziskovalcev v Naklem, ki je bilo 31. marca 2022.

Fotoutrinki so s šolske predstavitve, na regijskem srečanju je bilo fotografiranje prepovedano.

ŠOLSKA PREDSTAVITEV NALOG 2020/2021

V sredo, 7. aprila 2021, je preko zoom aplikacije potekla šolska predstavitev nalog, ki so jih naši učenci izdelali v tem šolskem letu. Izdelanih nalog je 7, na 6 različnih predmetnih področjih, skupno število raziskovalcev pa je 14. Učenci so suvereno prikazali, kaj so raziskovali v koronskem letu.