V letošnjem šolskem letu smo izdelali 13 raziskovalnih nalog; 12 se jih je udeležilo regijskega srečanja v Naklem, 8 se jih je uvrstilo na državno tekmovanje – 1. krog, dve od teh pa v 2. krog – na srečanje v Mursko Soboto. Posebna pohvala gre petošolcem za nalogo Vendar peti on ne jenja, ki so se že zelo zgodaj srečali in ne ustrašili obsežnega raziskovalnega dela.

Raziskovalci Neja Peternel, Neža Bogataj, Nejc Novak, Sara Eniko in Anja Reven so si za raziskovalni nalogi Od vajenca do dijaka in Ne mi spojlat prislužili srebrna priznanja.

Izdelane raziskovalne naloge v letošnjem šolskem letu:

Vendar peti on ne jenja; avtorji Iza Mlinar, Ula Novak, Drejc Pečelin, Tian Bizjak, Lovro Mlinar, metorica Marija Treven

Ali ima draginja že zadnjo besedo; avtorica Lara Mole, mentorica Petra Novak

Prva lastovka še ne prinese pomladi; avtorici Kristina Cankar in Nana Zupančič, mentorica Mojca Miklavčič

Po prejemu Sv. Duha; avtorice Tara Krvina, Neža Poljanšek in Lucija Petrovčič, mentorici Petra Novak in Sabina Kramer

Vidki in naše srajčice; avtorice Nela Pečelin, Lana Vrhovec in Mija Novak, mentorica Petra Novak

Orhideja, Dalija, Iva ali Maja? avtorica Lucija Peternel, mentorica Vlasta Pečelin

Najljubši meni; avtorice Manca Demšar, Kaja Kosmač in Anja Razingar, mentorica Tina Martinčič

Prekinitev nosečnosti; avtorica Zoja Zupančič, mentorica Julijana Gantar

Žirovski gojzar; avtorji Neja Peternel, Neža Bogataj in Nejc Novak, mentorica Petra Novak

Ne mi spojlat; avtorici Anja Reven in Sara Eniko, mentorica Lucija Krznar

Pravilno prati, ne stran metati, okolje varovati; avtorice Izadora Kopač, Ema Jesenko in Lana Eniko, mentorica Lilijana Justin

Od vajenca do dijaka; avtorji Neja Peternel, Neža Bogataj in Nejc Novak, mentorja Petra Novak in Rok Klemenčič

Invazivne tujerodne vrste pri nas; avtorja Gaber Baldasin in Timotej Ian Poljak, mentor Andrej Mivšek