V šolskem letu 2021/2022 so učenci na naši šoli izdelali kar 14 raziskovalnih nalog z različnih tematskih področij. Povezava do njih je tukaj.

Uspešno so jih predstavili tudi na regijskem srečanju Mladih raziskovalcev v Naklem, ki je bilo 31. marca 2022.

Fotoutrinki so s šolske predstavitve, na regijskem srečanju je bilo fotografiranje prepovedano.